20 Tweets ที่ดีที่สุดของเวลาทั้งหมดเกี่ยวกับ ข่าวเด่นวันนี้

"วันพืชมงคล 2563 โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ เป็นประธานในพิธีการหว่านประเภทข้าว

พระเจ้าแผ่นดินโปรดเกล้าฯ ให้ ""พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์"" เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2563

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระโปรดโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อำเภอสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล รายปี 2563ในบริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

โดยมี นายมาก สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์ ทำหน้าที่ผู้หว่านข้าว พร้อมนางสาวณัฐชยา ศรีสุขความเจริญรุ่งเรือง นักวิชาการปรับปรุงที่ดินช่ำชองการ ส.ป.ก. แล้วก็นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนิชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่คู่หาบทอง นางสาวกันยารัตน์ สีขาวนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ทำหน้าที่คู่หาบเงิน

สำหรับ งานพิธีพืชมงคลถึงพระนังคัลพระราชพิธีจรดพระนังคัล เป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นมงคลแล้วก็บำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทยกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งช่วงนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มวิธีการทำท้องนา อาชีพหลักของชาวไทย โดยพิธีพืชมงคลถึงพระนังคัลพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพิธี 2 พิธีการรวมกันหมายถึงพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีพระสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ข่าวเด่นวันนี้ กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีการพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้นในมณฑลพิธีสนามหลวง

"